En samarbeidspartner som holder ord

Vårt mål er å bidra med vekst til våre kunder. Våre tjenester vil forenkle og optimalisere ditt arbeid. Gjennom tett samarbeid vil vi sammen løse dine utfordringer. Vi leverer medarbeidere til både midlertidige og langsiktige oppdrag, og kan fungere som rådgivere i rekrutteringsprosessen ved faste ansettelser.

  • For deg betyr det trygghet og besparelser både økonomisk og tidsmessig.

  Vi er lokalt forankret og har god kunnskap om miljøet og eierskap til det vi driver med. Vårt mål er å jobbe tett på både kunde og vikar.

  • For deg betyr det sikkerhet og forutsigbarhet.

Vi er engasjerte i alt vi gjør og jobber kontinuerlig med å finne de beste løsninger både for oppdragsgiver og arbeidstaker.   Vi bryr oss og tar ansvar.

  • For deg betyr det god kvalitet og kort responstid.

Vi er oppdaterte på lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende for de ulike næringer.

  • For deg betyr det trygghet for at din innleide arbeidskraft har lønn og sosiale goder i henhold til en hver tids gjeldende regler.

Ståle

Eriksen

Kundeansvarlig i
Vectum AS

Tlf. 412 75 572

se@vectum.no

Anders

Kristiansen

Personalleder i
Vectum AS

Tlf. 917 31 001

anders@vectum.no

Vectum AS

ADDRESSE:

Innherredsveien 86 E, 7042 Trondheim, Norge

Tlf.   99 47 43 00 

 firmapost@vectum.no 

Kontakt oss